HOME    COMPANY PROFILE   SERVICES   PRODUCT   REFFERRENT      REGULAR CUSTOMER  CONTACTS
       
 

Carbon Fiber/CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer)

         เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับงานปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขและเสริมกำลังโครงสร้างอาคาร CFRP จะประกอบด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber) ที่มีความแข็งแรงสูงมากกว่าเหล็กและ
อีพ็อคซี่เรซิน (Polymer) ซึ่งทำหน้าที่เป็นกาวยึดเกาะกำลังสูงเพื่อทำการติดตั้งแผ่นคาร์บอน ไฟเบอรกับโครงสร้างที่ต้องการปรับปรุง ซ่อมแซมแก้ไขและเสริมกำลัง ปัจจุบันมีการใช้ CFRP ในงานปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขและเสริมกำลังโครงสร้างอาคารประเภทต่างๆ อย่างแพร่หลายทั่วไป และมีมาตรฐานในการออกแบบ ACI 440.2R ซึ่งใช้เป็นสากล
         CFRP ที่ใช้ทั่วไปมี 2 ประเภทได้แก่ แบบแผ่น (Sheet) ความหนาประมาณ0.11-0.17 มม.
และแบบลามิเนท (Laminate) ความหนาประมาณ 1.2-1.4 มม. โดยแบบลามิเนทเป็นการนำแบบ
แผ่นบางจำนวน 5-6 ชั้นมาประสานกันด้วยอีพ็อคซี่เรซินจนเป็นแผ่นแข็งชิ้นเดียวกัน ซึ่งจะมี ความสามารถรับกำลังได้ดีกว่าแบบแผ่น แต่ค่าติดตั้งก็จะสูงกว่าตามไปด้วย ดังนั้นในการใช้งาน
CFRP จะต้อง มีการสำรวจตรวจสอบและวิเคราะห์คำนวณออกแบบโครงสร้างที่จะใช้งานจริงถึง ความเหมาะสมโดยวิศวกรโครงสร้าง เพื่อให้การติดตั้ง CFRP ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ โครงสร้างอาคารมีความปลอดภัยในการใช้งานตามหลักวิศวกรรม


 

 

SERVICES GUIDE  

© 2016-2017 firstconservices.com All Rights Reserved.

 
Firstcon Services Co.,Ltd.
77/255 Soi Nawamin 75 Nawamin Rd., Khongkum Bungkum Bangkok 10240
Tel : 02-734-5297, 02-734-5264-66 Fax : 02-375-3841 , 02-374-8631
Email : firstcon99@gmail.com www.firstconservices.com