HOME    COMPANY PROFILE   SERVICES   PRODUCT   REFFERRENT      REGULAR CUSTOMER  CONTACTS
       
 

Concrete Repair

      Concrete Repair คือ งานซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กประเภทต่างๆ ระบบการซ่อมแซมรักษาโครงสร้างคอนกรีตในปัจจุบันมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาที่เกิดและการซ่อมแซมอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลาดทั่วไปมีผลิตภัณฑ์มากมายหลายชนิดและสามารถหาซื้อได้ไม่ยาก แต่เราจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าการซ่อมแซม การป้องกันรักษา ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นถูกต้องและเหมาะสม หากไม่มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและแนะนำวิธิการใช้ หรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกิดไม่สามารถแก้ไขได้โดยวิธีปกติหรือผลิตภัณฑ์นั้นไม่สามารถนำมาใช้ได้ ได้รับการฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ถูกต้องเหมาะสมกับปัญหาในกรณีต่างๆ ปัญหาเหล่านั้นจึงได้รับการแก้ไขและป้องกันได้อย่างยาวนาน ซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้
    1. ตรวจสอบคอนกรีตที่มีการชำรุดว่ามีความเสียหายมากน้อยเพียงใด
    2. วิเคราะห์ สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติหรือหากต้องการรับน้ำหนักเพิ่ม ก็ต้องทำการเสริมโครงสร้างเพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักตามความต้องการได้

                        

 

SERVICES GUIDE  

© 2016-2017 firstconservices.com All Rights Reserved.

 
Firstcon Services Co.,Ltd.
77/255 Soi Nawamin 75 Nawamin Rd., Khongkum Bungkum Bangkok 10240
Tel : 02-734-5297, 02-734-5264-66 Fax : 02-375-3841 , 02-374-8631
Email : firstcon99@gmail.com www.firstconservices.com