HOME    COMPANY PROFILE   SERVICES   PRODUCT   REFFERRENT      REGULAR CUSTOMER  CONTACTS
       
 

Grouting

          Grouting คือ การทำให้วัตถุยึดติดกัน เมื่อขนาดรอยแตกร้าวกว้างพอที่จะให้ของเหลวเข้าอุดระหว่างซอกได้  จึงเหมาะที่จะใช้วัสดุสำหรับการเกราท์ ในการซ่อมแซม โดยทั่วไปวัสดุเกราท์มีพื้นฐานเป็นซีเมนต์ แต่เมื่อต้องการคุณสมบัติเพื่อเพิ่มกำลังให้สูงขึ้นและลดการหดตัว  จะต้องเติมสารผสมเพิ่ม เช่น ผงโลหะ ผงทรายละเอียด  ใยหิน  ไฟเบอร์  หรือซีเมนต์ขยายตัว  ในส่วนผสมเพื่อเสริมให้การยึดเกาะระหว่างอนุภาคสูงขึ้น อันจะนำไปสู่การเพิ่มกำลังโดยอัตโนมัติ  อนึ่ง  การลดปริมาณน้ำในส่วนผสมจะลดการหดตัวของวัสดุลงได้  อีกทั้งถ้าต้องการเพิ่ม ความไหลลื่นในการเกราท์อาจจะใช้สารเคมีผสมเพิ่มช่วยอีกทางหนึ่ง เช่น  สารลดน้ำหรือสารลดน้ำพิเศษ  เป็นต้น

    Non Shink Grouting คือ ปูนเกราท์ การเทคอนกรีต หากควบคุมไม่ดีอาจเกิดโพรง หรือน้ำปูนไหลออกจากแบบ ทำให้เกิดรูพรุน คล้าย "รังผึ้ง" ขึ้นได้ซึ่งทำให้ความแข็งแรงของโครงสร้างลดลงจนอาจส่งผลเสียหายต่อโครงสร้างอาคารได้ การแก้ไขซ่อมแซมทำได้โดยการเทปูนชนิดไม่หดตัว (Non-Shrink Grout) เพื่อเสริมรูโพรงขนาดใหญ่ให้เต็มและในกรณีที่รูโพรงมีขนาดเล็กจนน้ำปูนซีเมนต์ Non-Shrink Grout ไม่สามารถแทรกซึมผ่านเข้าไปถึง อาจต้องใช้วิธีการซ่อมแซมด้วยวิธีฉีดอีพ็อกซี่ หรือ ซีเมนต์ชนิดละเอียดพิเศษเพื่อให้แทรกซึมไปอุดรูพรุนให้ทั่วโครงสร้าง คอนกรีตอาจแตกร้าว เนื่องจากสาเหตุการหดตัวหรือโครงสร้างไม่สามารถรับแรงได้ ในกรณีที่ปัญหาเกิดจากโครงสร้างจะต้องมีการแก้ไขปัญหาก่อน จึงทำการซ่อมแซมรอยร้าว รอยร้าวในเนื้อคอนกรีตซ่อมด้วยวิธีฉีดประสานรอยร้าวด้วยอีพ็อกซี่ ซึ่งหลังจากซ่อมแซมด้วยวิธีนี้แล้ว คอนกรีตที่แตกร้าวจะประสานเป็นเนื้อเดียวกัน และมีความแข็งแรงเสมือนคอนกรีตเดิม ไม่มีรอยร้าว

    Sub Sealing (Jet Grouting) คือ การเกราท์ซีเมนต์ หรือ การอัดฉีดซีเมนต์แรงดันสูง ด้วยเครื่องอัดแรงดันประมาณ 350-500 psi เข้าไปแทนที่ช่องว่างของอากาศ หรือความพรุนของดิน ให้ทำดินหรือช่องว่างของโพรงต่างๆ เช่นใต้ฐานแท็งค์ ใต้พื้นถนน ใต้พื้นคอนกรีต แน่นขึ้น ชะลอการทรุดตัวของดิน หรือการเติมคอนกรีตที่เทไม่เต็มแต่ไม่สามารถทุบเทใหม่ได้ การทรุดตัวของถนน แทงค์น้ำที่มีช่องว่างของโพรงอาคาร บริเวณบ่อน้ำมัน เป็นต้น

          


 

SERVICES GUIDE  

© 2016-2017 firstconservices.com All Rights Reserved.

 
Firstcon Services Co.,Ltd.
77/255 Soi Nawamin 75 Nawamin Rd., Khongkum Bungkum Bangkok 10240
Tel : 02-734-5297, 02-734-5264-66 Fax : 02-375-3841 , 02-374-8631
Email : firstcon99@gmail.com www.firstconservices.com